Population Count (Urban)
State
/UT
State/UT
Code - Name
Total
Population
Population
Male Female Transgender
No
of Male in Population
%
of Male in Population
No
of Female in Population
%
of Female in Population
No
of Transgender in Population
%
of Transgender in Population
All India 299994863 156565692 52.19% 143379316 47.79% 30314 0.01%
STATE 28 - ANDHRA PRADESH 11480183 5824376 50.73% 5651819 49.23% 441 0.00%
STATE 12 - ARUNACHAL PRADESH 245417 126835 51.68% 118561 48.31% 21 0.01%
STATE 18 - ASSAM 3107657 1596414 51.37% 1511083 48.62% 160 0.01%
STATE 10 - BIHAR 12514147 6674777 53.34% 5831419 46.60% 1464 0.01%
STATE 22 - CHHATTISGARH 5390879 2749469 51.00% 2641139 48.99% 266 0.00%
STATE 30 - GOA 343409 173419 50.50% 169974 49.50% 16 0.00%
STATE 24 - GUJARAT 21609646 11527516 53.34% 10079066 46.64% 2502 0.01%
STATE 06 - HARYANA 7595223 4053801 53.37% 3539418 46.60% 288 0.00%
STATE 02 - HIMACHAL PRADESH 622148 332583 53.46% 289555 46.54% 10 0.00%
STATE 01 - JAMMU & KASHMIR 2774003 1431996 51.62% 1341837 48.37% 170 0.01%
STATE 20 - JHARKHAND 5260738 2768998 52.64% 2490837 47.35% 392 0.01%
STATE 29 - KARNATAKA 21797367 11220547 51.48% 10574106 48.51% 2508 0.01%
STATE 32 - KERALA 5799292 2816279 48.56% 2982504 51.43% 502 0.01%
STATE 23 - MADHYA PRADESH 17315162 9057851 52.31% 8252620 47.66% 3913 0.02%
STATE 27 - MAHARASHTRA 41279012 21711852 52.60% 19561801 47.39% 5318 0.01%
STATE 14 - MANIPUR 638198 314421 49.27% 323746 50.73% 31 0.00%
STATE 17 - MEGHALAYA 351156 174567 49.71% 176578 50.28% 11 0.00%
STATE 15 - MIZORAM 542105 269227 49.66% 272838 50.33% 40 0.01%
STATE 13 - NAGALAND 450764 232716 51.63% 218029 48.37% 19 0.00%
STATE 21 - ODISHA 5500873 2853600 51.88% 2646800 48.12% 463 0.01%
STATE 03 - PUNJAB 8393287 4460536 53.14% 3932667 46.85% 74 0.00%
STATE 08 - RAJASTHAN 15403457 8038497 52.19% 7364408 47.81% 540 0.00%
STATE 11 - SIKKIM 126596 64744 51.14% 61852 48.86% 0 0.00%
STATE 33 - TAMILNADU 28410592 14292420 50.31% 14114609 49.68% 3482 0.01%
STATE 28 - TELANGANA 11036187 5726892 51.89% 5308457 48.10% 723 0.01%
STATE 16 - TRIPURA 715951 365831 51.10% 350079 48.90% 14 0.00%
STATE 05 - UTTARAKHAND 2326014 1224943 52.66% 1100827 47.33% 243 0.01%
STATE 09 - UTTAR PRADESH 37133043 19761125 53.22% 17364023 46.76% 3300 0.01%
STATE 19 - WEST BENGAL 19623033 10132859 51.64% 9487335 48.35% 2272 0.01%
UT 35 - ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 96567 50163 51.95% 46385 48.03% 19 0.02%
UT 04 - CHANDIGARH 849759 461152 54.27% 388575 45.73% 1 0.00%
UT 26 - DADRA & NAGAR HAVELI 85788 47936 55.88% 37852 44.12% 0 0.00%
UT 25 - DAMAN AND DIU 57708 29084 50.40% 28624 49.60% 0 0.00%
UT 07 - NCT OF DELHI 10440249 5664762 54.26% 4774145 45.73% 1110 0.01%
UT 34 - PUDUCHERRY 679253 333504 49.10% 345748 50.90% 1 0.00%