Predominant Material of Wall (Urban)
State
/UT
State/UT
Code - Name
Total
Household
No of Household having Houses with Predominant Material of Wall
Grass/Thatch/Bamboo Plastic/Polythene Mud/Unburnt Bricks Wood Stone not Packed with Mortar Stone Packed with Mortar GI/Metal/Asbestos Sheet Burnt Bricks Concrete Other
No
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Grass/Thatch/Bamboo)
%
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Grass/Thatch/Bamboo)
No
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Plastic/Polythene)
%
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Plastic/Polythene)
No
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Mud/Unburnt Bricks)
%
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Mud/Unburnt Bricks)
No
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Wood)
%
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Wood)
No
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Stone not Packed with Mortar)
%
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Stone not Packed with Mortar)
No
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Stone Packed with Mortar)
%
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Stone Packed with Mortar)
No
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (GI/Metal/Asbestos Sheet)
%
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (GI/Metal/Asbestos Sheet)
No
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Burnt Bricks)
%
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Burnt Bricks)
No
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Concrete)
%
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Concrete)
No
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Other)
%
of Household having Houses with Predominant Material of Wall (Other)
All India 65133952 1476410 2.27% 277657 0.43% 4712558 7.24% 390703 0.60% 1077323 1.65% 3827743 5.88% 803948 1.23% 41729675 64.07% 10266293 15.76% 466724 0.72%
STATE 28 - ANDHRA PRADESH 2925984 16004 0.55% 2334 0.08% 32827 1.12% 3427 0.12% 11092 0.38% 171132 5.85% 12944 0.44% 2509553 85.77% 155998 5.33% 7855 0.27%
STATE 12 - ARUNACHAL PRADESH 58375 23563 40.36% 231 0.40% 1780 3.05% 4207 7.21% 533 0.91% 1513 2.59% 1131 1.94% 8452 14.48% 13168 22.56% 3796 6.50%
STATE 18 - ASSAM 683779 202164 29.57% 1945 0.28% 20828 3.05% 13621 1.99% 11848 1.73% 59839 8.75% 19270 2.82% 142035 20.77% 203755 29.80% 8157 1.19%
STATE 10 - BIHAR 2245176 258385 11.51% 89072 3.97% 286788 12.77% 18266 0.81% 27449 1.22% 20106 0.90% 19127 0.85% 1435708 63.95% 81308 3.62% 5734 0.26%
STATE 22 - CHHATTISGARH 1173799 14101 1.20% 1637 0.14% 364245 31.03% 3296 0.28% 14667 1.25% 15033 1.28% 7075 0.60% 690378 58.82% 60722 5.17% 1583 0.13%
STATE 30 - GOA 82219 200 0.24% 253 0.31% 5345 6.50% 214 0.26% 4254 5.17% 41797 50.84% 1063 1.29% 1823 2.22% 27092 32.95% 169 0.21%
STATE 24 - GUJARAT 4708936 53483 1.14% 17166 0.36% 208331 4.42% 32021 0.68% 44928 0.95% 269532 5.72% 36120 0.77% 3239110 68.79% 773722 16.43% 24123 0.51%
STATE 06 - HARYANA 1661450 21019 1.27% 6157 0.37% 43389 2.61% 8237 0.50% 22467 1.35% 71119 4.28% 9052 0.54% 1097762 66.07% 351701 21.17% 13259 0.80%
STATE 02 - HIMACHAL PRADESH 163609 623 0.38% 651 0.40% 5942 3.63% 1351 0.83% 5487 3.35% 13277 8.12% 2427 1.48% 95117 58.14% 37199 22.74% 1219 0.75%
STATE 01 - JAMMU & KASHMIR 492475 3431 0.70% 1151 0.23% 38617 7.84% 5158 1.05% 4479 0.91% 7165 1.45% 3865 0.78% 367471 74.62% 57757 11.73% 3131 0.64%
STATE 20 - JHARKHAND 997697 20858 2.09% 9378 0.94% 153684 15.40% 8576 0.86% 17378 1.74% 25877 2.59% 12535 1.26% 609964 61.14% 118614 11.89% 19251 1.93%
STATE 29 - KARNATAKA 5090399 51741 1.02% 19120 0.38% 415377 8.16% 28962 0.57% 184096 3.62% 406583 7.99% 65765 1.29% 2628450 51.64% 1226320 24.09% 58205 1.14%
STATE 32 - KERALA 1379341 8787 0.64% 2427 0.18% 111864 8.11% 8768 0.64% 64215 4.66% 504671 36.59% 6172 0.45% 527853 38.27% 123990 8.99% 19749 1.43%
STATE 23 - MADHYA PRADESH 3434918 40881 1.19% 9168 0.27% 639119 18.61% 13692 0.40% 58350 1.70% 106910 3.11% 36034 1.05% 2268939 66.06% 245211 7.14% 10424 0.30%
STATE 27 - MAHARASHTRA 9120640 78510 0.86% 47268 0.52% 494129 5.42% 77625 0.85% 93784 1.03% 188923 2.07% 220395 2.42% 4353241 47.73% 3482796 38.19% 76411 0.84%
STATE 14 - MANIPUR 130776 14194 10.85% 170 0.13% 63016 48.19% 15492 11.85% 461 0.35% 915 0.70% 1080 0.83% 32509 24.86% 2658 2.03% 244 0.19%
STATE 17 - MEGHALAYA 68234 13579 19.90% 105 0.15% 1761 2.58% 12940 18.96% 846 1.24% 4724 6.92% 1669 2.45% 9927 14.55% 21656 31.74% 1014 1.49%
STATE 15 - MIZORAM 114521 10486 9.16% 432 0.38% 179 0.16% 15479 13.52% 140 0.12% 493 0.43% 48333 42.20% 5510 4.81% 28130 24.56% 5335 4.66%
STATE 13 - NAGALAND 94854 32405 34.16% 88 0.09% 1817 1.92% 13054 13.76% 659 0.69% 1426 1.50% 4221 4.45% 18341 19.34% 22134 23.33% 626 0.66%
STATE 21 - ODISHA 1264486 39681 3.14% 5297 0.42% 268327 21.22% 7309 0.58% 16491 1.30% 73912 5.85% 15780 1.25% 656030 51.88% 175806 13.90% 4407 0.35%
STATE 03 - PUNJAB 1762732 17747 1.01% 5783 0.33% 30129 1.71% 5230 0.30% 16207 0.92% 22193 1.26% 4650 0.26% 1336320 75.81% 316961 17.98% 6948 0.39%
STATE 08 - RAJASTHAN 2913518 31265 1.07% 4536 0.16% 137816 4.73% 5386 0.18% 162474 5.58% 619432 21.26% 45533 1.56% 1793913 61.57% 93974 3.23% 12343 0.42%
STATE 11 - SIKKIM 31291 921 2.94% 29 0.09% 804 2.57% 1845 5.90% 173 0.55% 271 0.87% 932 2.98% 12059 38.54% 13952 44.59% 305 0.97%
STATE 33 - TAMILNADU 7433837 145687 1.96% 7426 0.10% 727902 9.79% 16273 0.22% 143444 1.93% 650282 8.75% 53863 0.72% 4463062 60.04% 1162226 15.63% 58680 0.79%
STATE 28 - TELANGANA 2600702 4172 0.16% 1317 0.05% 13738 0.53% 778 0.03% 5629 0.22% 70831 2.72% 25146 0.97% 2343668 90.12% 132794 5.11% 1578 0.06%
STATE 16 - TRIPURA 178559 42003 23.52% 508 0.28% 34477 19.31% 1885 1.06% 1141 0.64% 1443 0.81% 25848 14.48% 65385 36.62% 4283 2.40% 1585 0.89%
STATE 05 - UTTARAKHAND 489031 4659 0.95% 1819 0.37% 9061 1.85% 1791 0.37% 9520 1.95% 31553 6.45% 5663 1.16% 355901 72.78% 65692 13.43% 2925 0.60%
STATE 09 - UTTAR PRADESH 6460192 75573 1.17% 15358 0.24% 247617 3.83% 21435 0.33% 66326 1.03% 140049 2.17% 40631 0.63% 5632567 87.19% 176897 2.74% 39978 0.62%
STATE 19 - WEST BENGAL 4610394 227308 4.93% 16206 0.35% 314041 6.81% 27412 0.59% 26226 0.57% 79034 1.71% 56469 1.22% 3147186 68.26% 677424 14.69% 26497 0.57%
UT 35 - ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 24236 519 2.14% 14 0.06% 1373 5.67% 4166 17.19% 54 0.22% 264 1.09% 673 2.78% 872 3.60% 16178 66.75% 123 0.51%
UT 04 - CHANDIGARH 198576 620 0.31% 1418 0.71% 5603 2.82% 160 0.08% 215 0.11% 429 0.22% 1252 0.63% 165777 83.48% 22016 11.09% 926 0.47%
UT 26 - DADRA & NAGAR HAVELI 21219 301 1.42% 82 0.39% 669 3.15% 212 1.00% 116 0.55% 66 0.31% 547 2.58% 14057 66.25% 4909 23.13% 260 1.23%
UT 25 - DAMAN AND DIU 13173 67 0.51% 14 0.11% 532 4.04% 71 0.54% 128 0.97% 3651 27.72% 247 1.88% 6649 50.47% 1765 13.40% 48 0.36%
UT 07 - NCT OF DELHI 2340216 15432 0.66% 8792 0.38% 28022 1.20% 12103 0.52% 61398 2.62% 211212 9.03% 17570 0.75% 1576520 67.37% 344322 14.71% 49582 2.12%
UT 34 - PUDUCHERRY 164608 6041 3.67% 305 0.19% 3409 2.07% 261 0.16% 648 0.39% 12086 7.34% 866 0.53% 117566 71.42% 23163 14.07% 254 0.15%